fbpx
Loading…

Rysunek Techniczny GD&T/GPS

Szkolenia online: PODSTAWY - GD&T - ADVANCED - ISO286
przewiń w dół

Interpretacja wymagania geometrycznego

Co zrobić, aby móc biegle interpretować niemal każde wymaganie geometryczne zdefiniowane na rysunku technicznym? Czy trzeba studiować normy i mieć kilkanaście lat doświadczenia? W zasadzie nie do końca….należy tylko znać odpowiedź na 7 kluczowych pytań, które dotyczą każdego wymagania zapisanego za pomocą ramki tolerancji.

Oczywiście „tylko” w tym kontekście brzmi przekornie, natomiast na pewno naprowadza na to, co jest kluczem do zrozumienia rysunku technicznego a w zasadzie systemu wymiarowania i tolerowania geometrycznego.

Jakie to pytania i w jakiej kolejności należy je zadać?

·         Jaka norma wskazana jest na rysunku?

·         Czy zadane wymaganie jest zapisane zgodnie ze wskazaną normą?

·         Co jest elementem tolerowanym?

·         Jaki jest rozmiar i kształt pola tolerancji?

·         Gdzie znajduje się pole tolerancji?

·         Jaki jest całkowity możliwy rozmiar pola tolerancji?

·         Której cechy geometrii przedmiotu dotyczy wymaganie?

Odpowiemy na te pytania na podstawie powyższego szkicu:

1. Rysunek wskazuje na interpretację wg norm ISO. Interpretacja wszystkich wymagań musi opierać się na podstawie aktualnych norm ISO (aktualnych w momencie wydania rysunku).

2. Tak, wymaganie dotyczy elementu wymiarowalnego, w tym wypadku linii środkowej zaobserwowanej. Jest to zapis zgodny z normą.

3. Elementem tolerowanym jest oś rzeczywista (linia środkowa zaobserwowana).

4. Znak Ø wskazuje na cylindryczne pole tolerancji. Rozmiar pola tolerancji zdefiniowany jest jako średnica o rozmiarze 0,15 mm.

5. W tym wypadku zdefiniowany jest kierunek pola tolerancji. Pole tolerancji ma być równoległe do elementu odniesienia -A-.

6. Rozmiar pola tolerancji zależy od aktualnego rozmiaru sprawdzanego elementu wymiarowalnego (średnicy). Minimalny rozmiar pola tolerancji (a więc błąd wykonania wskazanej cechy geometrii) to Ø0,15 mm. Ostateczny maksymalny błąd wykonania zależy od rozmiaru elementu (zasada maksimum materiału – zdefiniowana jako modyfiaktor M w ramce tolernacji).

7. Zapis wymagania dotyczy kontroli wymiaru MMVS (granica wirtualna maksimum materiału). W tym wypadku wymaganie dotyczy kierunku oraz rozmiaru elementu.

Dodaj komentarz