fbpx
Loading…

Rysunek Techniczny GD&T/GPS

Szkolenia online: PODSTAWY - GD&T - ADVANCED - ISO286
przewiń w dół

Tolerancje Położenia

Pozycja elementu pochodnego (osi), RFS:

Pozycja osi elementu.

RFS – obowiązuje interpretacja osiowa.

Pole tolerancji: 3D, pozycja pola tolerancji ustalona przez wymiary nominalne/teoretycznie dokładne.

Wymagane odniesienie do min. jednej bazy.

Możliwość zastosowania z wymaganiem MMC.

Pozycja elementu pochodnego (osi), MMC:

Pozycja osi elementu.

Jako główna obowiązuje interpretacja powierzchniowa. Interpretacja osiowa jest interpretacją pomocniczą.

Pole tolerancji: 3D, pozycja pola tolerancji ustalona przez wymiary nominalne/teoretycznie dokładne.

Wymagane odniesienie do min. jednej bazy.


Interpretacja powierzchniowa (MMC): żaden punkt powierzchni rzeczywistej nie może przekroczyć wymiaru ∅MMVS (granica montowalności). Wymiar ∅MMVS pozostaje na wskazanej pozycji do układu baz.

Interpretacja osiowa (RFS): oś elementu musi pozostawać w cylindrycznym polu tolerancji, które znajduje się na wskazanej pozycji w układzie bazowym. Średnica (wielkość) pola tolernacji zależy od wykonania rozmiaru elementu.

∅MMVS – wymiar pasowania:
Dla elementów wewnętrznych (otwór): ∅MMVS = ∅MMS – ∅tolerancja pozycji.
Dla elementów zewnętrznych (wałek): ∅MMVS = ∅MMS + ∅tolerancja pozycji.

Współosiowość, RFS (wg ISO):

Współosiowość osi elementu.

RFS – obowiązuje interpretacja osiowa.

Pole tolerancji: 3D, pole tolerancji jest wycentrowane na osi elementu bazowego.

Wymagane odniesienie do min. jednej bazy.

Możliwość zastosowania z wymaganiem MMC.

Współosiowość, MMC (wg ISO):

Współosiowość osi elementu.

Jako główna obowiązuje interpretacja powierzchniowa. Interpretacja osiowa jest interpretacją pomocniczą.

Pole tolerancji: 3D, pole tolerancji jest wycentrowane na osi elementu bazowego.

Wymagane odniesienie do min. jednej bazy.


Interpretacja powierzchniowa (MMC): żaden punkt powierzchni rzeczywistej nie może przekroczyć wymiaru ∅MMVS (granica montowalności). Wymiar ∅MMVS pozostaje na wskazanej pozycji do układu baz.

Interpretacja osiowa (RFS): oś elementu musi pozostawać w cylindrycznym polu tolerancji, które jest wycentrowane na osi elementu bazowego -A-. Średnica (wielkość) pola tolernacji zależy od wykonania rozmiaru elementu.

∅MMVS – wymiar pasowania:
Dla elementów wewnętrznych (otwór): ∅MMVS = ∅MMS – ∅tolerancja współosiowości.
Dla elementów zewnętrznych (wałek): ∅MMVS = ∅MMS + ∅tolerancja współosiowości.

Symetria, RFS (wg ISO):

Symetria elementu pochodnego – płaszczyzny środkowej.

RFS – obowiązuje interpretacja środkowo-płaszczyznowa.

Pole tolerancji: 3D, pole tolerancji jest wycentrowane na płaszczyźnie symetrii elementu bazowego.

Wymagane odniesienie do min. jednej bazy.

Możliwość zastosowania z wymaganiem MMC.

Symetria, MMC (wg ISO):

Symetria elementu pochodnego – płaszczyzny środkowej.

Jako główna obowiązuje interpretacja powierzchniowa. Interpretacja środkowo-płaszczyznowa jest interpretacją pomocniczą.

Pole tolerancji: 3D, pole tolerancji jest wycentrowane na płaszczyźnie symetrii elementu bazowego.

Wymagane odniesienie do min. jednej bazy.


Interpretacja powierzchniowa (MMC): żaden punkt powierzchni rzeczywistej nie może przekroczyć wymiaru MMVS (granica montowalności). Wymiar MMVS pozostaje na wskazanej pozycji do bazy/układu baz.

Interpretacja środkowo-płaszczyznowa (RFS): płaszczyzna symetrii elementu musi pozostawać w polu tolerancji, które jest wycentrowane na płaszczyźnie środkowej elementu bazowego -A-. Rozmiar pola tolernacji zależy od wykonania rozmiaru elementu.

MMVS – wymiar pasowania:
Dla elementów wewnętrznych (rowek): MMVS = MMS – tolerancja symetrii.
Dla elementów zewnętrznych (wypust): MMVS = MMS + tolerancja symetrii.

Tolerancje Bicia