Tolerancje Bicia

Bicie:

Bicie promieniowe zarysu rzeczywistego w przekroju osiowym.

Pole tolerancji: 2D.

Wymagane odniesienie do bazy w postaci osi obrotu.

Nie występuje z wymaganiem MMC.

Bicie całkowite:

Bicie całkowite powierzchni w kierunku promieniowym.

Pole tolerancji: 3D.

Wymagane odniesienie do bazy w postaci osi obrotu.

Nie występuje z wymaganiem MMC.

Tolerancje Profilu