fbpx
Loading…

Rysunek Techniczny GD&T/GPS

Szkolenia online: PODSTAWY - GD&T - ADVANCED - ISO286
przewiń w dół

Tolerancje Kierunku

Prostopadłość elementu rzeczywistego:

Prostopadłość powierzchni rzeczywistej.

Pole tolerancji: 3D, prostopadłe do -A-.

Wymagane odniesienie do min. jednej bazy.

Nie występuje z wymaganiem MMC.

Prostopadłość elementu pochodnego (osi), RFS:

Prostopadłość osi elementu.

RFS – obowiązuje interpretacja osiowa.

Pole tolerancji: 3D, prostopadłe do -A-.

Wymagane odniesienie do min. jednej bazy.

Możliwość zastosowania z wymaganiem MMC.

Równoległość elementu rzeczywistego:

Równoległość powierzchni rzeczywistej.

Pole tolerancji: 3D, równoległe do -A-.

Wymagane odniesienie do min. jednej bazy.

Nie występuje z wymaganiem MMC.

Równoległość elementu pochodnego (osi), RFS:

Równoległość osi elementu.

RFS – obowiązuje interpretacja osiowa.

Pole tolerancji: 3D, równoległe do -A-.

Wymagane odniesienie do min. jednej bazy.

Możliwość zastosowania z wymaganiem MMC.

Nachylenie elementu rzeczywistego:

Nachylenie powierzchni rzeczywistej.

Pole tolerancji: 3D, nachylone pod wskazanym kątem do -A-.

Wymagane odniesienie do min. jednej bazy.

Nie występuje z wymaganiem MMC.

Nachylenie elementu pochodnego (osi), RFS:

Nachylenie osi elementu.

RFS – obowiązuje interpretacja osiowa.

Pole tolerancji: 3D, nachylone pod wskazanym kątem do -A-.

Wymagane odniesienie do min. jednej bazy.

Możliwość zastosowania z wymaganiem MMC.

Prostopadłość elementu pochodnego (osi), MMC:

Prostopadłość osi elementu.

Interpretacja obowiązuje również dla równoległości oraz nachylenia.

Jako główna obowiązuje interpretacja powierzchniowa. Interpretacja osiowa jest interpretacją pomocniczą.

Pole tolerancji: 3D, prostopadłe do -A-.

Wymagane odniesienie do min. jednej bazy.


Interpretacja powierzchniowa (MMC): żaden punkt powierzchni rzeczywistej nie może przekroczyć wymiaru ∅MMVS (granica montowalności). Wymiar ∅MMVS pozostaje prostopadły do bazy -A-.

Interpretacja osiowa (RFS): oś elementu musi pozostawać w cylindrycznym polu tolerancji prostopadłym do -A-. Średnica (wielkość) pola tolernacji zależy od wykonania rozmiaru elementu.

∅MMVS – wymiar pasowania:
Dla elementów wewnętrznych (otwór): ∅MMVS = ∅MMS – ∅tolerancja prostopadłości.
Dla elementów zewnętrznych (wałek): ∅MMVS = ∅MMS + ∅tolerancja prostopadłości.

Tolerancje Położenia