fbpx
Ładowanie…

Rysunek Techniczny GD&T/GPS

Szkolenia online: PODSTAWY - GD&T - ADVANCED - ISO286 - CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI
przewiń w dół

Tolerancje Kierunku

Prostopadłość elementu rzeczywistego:

 • Prostopadłość powierzchni rzeczywistej.
 • Pole tolerancji: 3D, prostopadłe do -A-.
 • Wymagane odniesienie do min. jednej bazy.
 • Nie występuje z wymaganiem MMR.

Prostopadłość elementu pochodnego (osi), RFS:

 • Prostopadłość osi elementu.
 • RFS – obowiązuje interpretacja osiowa.
 • Pole tolerancji: 3D, prostopadłe do -A-.
 • Wymagane odniesienie do min. jednej bazy.
 • Możliwość zastosowania z wymaganiem MMR.

Równoległość elementu rzeczywistego:

 • Równoległość powierzchni rzeczywistej.
 • Pole tolerancji: 3D, równoległe do -A-.
 • Wymagane odniesienie do min. jednej bazy.
 • Nie występuje z wymaganiem MMR.

Równoległość elementu pochodnego (osi), RFS:

 • Równoległość osi elementu.
 • RFS – obowiązuje interpretacja osiowa.
 • Pole tolerancji: 3D, równoległe do -A-.
 • Wymagane odniesienie do min. jednej bazy.
 • Możliwość zastosowania z wymaganiem MMR.

Nachylenie elementu rzeczywistego:

 • Nachylenie powierzchni rzeczywistej.
 • Pole tolerancji: 3D, nachylone pod wskazanym kątem do -A-.
 • Wymagane odniesienie do min. jednej bazy.
 • Nie występuje z wymaganiem MMR.

Nachylenie elementu pochodnego (osi), RFS:

 • Nachylenie osi elementu.
 • RFS – obowiązuje interpretacja osiowa.
 • Pole tolerancji: 3D, nachylone pod wskazanym kątem do -A-.
 • Wymagane odniesienie do min. jednej bazy.
 • Możliwość zastosowania z wymaganiem MMR.

Prostopadłość elementu typu FOS z wymaganiem maksimum materiału:

 • Prostopadłość elementu typu FOS z modyfikatorem M.
 • Interpretacja obowiązuje również dla równoległości oraz nachylenia.
 • Jako główna obowiązuje interpretacja powierzchniowa. Interpretacja osiowa jest interpretacją uproszczoną/pomocniczą.
 • Pole tolerancji: 3D (MMVC), prostopadłe do -A-.
 • Wymagane odniesienie do min. jednej bazy.
 • Interpretacja powierzchniowa (MMVC): żaden punkt powierzchni rzeczywistej nie może przekroczyć stanu wirtualnego MMVC (granicy „montowalności”) o rozmiarze ∅MMVS. MMVC pozostaje prostopadły do bazy -A-.
 • Interpretacja powierzchniowa to kontrola powłoki skojarzonej z więzami kierunku. 
 • Interpretacja osiowa: oś elementu musi pozostawać w cylindrycznym polu tolerancji prostopadłym do -A-. Średnica (wielkość) pola tolerancji zależy od wykonania rozmiaru elementu.
 • ∅MMVS – wymiar wirtualny maksimum materiału:
  Dla elementów wewnętrznych (otwór): ∅MMVS = ∅MMS – ∅tolerancja prostopadłości.
  Dla elementów zewnętrznych (wałek): ∅MMVS = ∅MMS + ∅tolerancja prostopadłości.

Tolerancje Położenia