Płaskość – pomiar

Krótko o pomiarze wymagania płaskości. Jak wykonać go w warunkach warsztatowych? co potrzebujemy do oceny wymagania płaskości i jak interpretować wynik? Poniżej jeden ze sposobów.

pomiar płaskości

setup dla pomiaru płaskości

  • Do wykonania pomiaru potrzebne są: stół pomiarowy, wysokościomierz oraz czujnik zegarowy.
  • Procedura pomiarowa polega na ustawieniu detalu na stole pomiarowym tak, aby dostępna była powierzchnia sprawdzana (detal ustawiony powierzchnią przeciwną do powierzchni sprawdzanej).
  • Powierzchnię należy badać czajnikiem zegarowym i odczytać wskazanie.
  • Jeżeli wskazanie nie przekroczy wymagania – detal należy uznać jako zgodny.
  • Jeżeli wskazanie przekroczy tolerancję rysunkową – należy zastosować inną metodę kontroli.
  • Metoda pomiaru bada równoległość badanej powierzchni do powierzchni przeciwnej. W przypadku gdy wskazanie mieści się w zadanej tolerancji rysunkowej – powierzchnia jest na pewno zgodna co do płaskości. W przypadku gdy wskazanie przekracza tolerancję, nie można jednoznacznie stwierdzić czy badana powierzchnia jest niepłaska czy też nierównoległa do powierzchni przeciwnej.
  • Metoda pomiaru jest nieodpowiednia dla tolerancji poniżej 0,007mm.
  • Nie ma możliwości podania wartości liczbowej odchyłki.
  • Nie ma możliwości zastosowania metody pomiaru, w przypadku niestabilności powierzchni dolnej.
  • Metoda cechuje się dużą niezawodnością.

Dodaj komentarz