fbpx
Ładowanie…

Rysunek Techniczny GD&T/GPS

Szkolenia online: PODSTAWY - GD&T - ADVANCED - ISO286 - CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI
przewiń w dół

Podstawowe reguły Wymiarowania i Tolerowania Geometrycznego.

Poprawna definicja przedmiotu na rysunku technicznym  to nie tylko odpowiednie widoki, przekroje czy kłady. Pozostaje również kwestia poprawnego zastosowania wymiarowania i tolerowania geometrycznego. Nie chodzi tylko o poprawne zastosowanie symboli tolerancji i wskazanie poprawnych relacji poszczególnych elementów między sobą.

GD&T jest systemem, w którym mają zastosowanie odpowiednie reguły i zasady, których należy przestrzegać. Poniżej, przedstawiamy zbiór  najważniejszych zasad, o których należy pamiętać tworząc dokumentację techniczną. Oczywiście nie są to wszystkie zasady (jest mnóstwo innych dotyczących grubości linii, ukazywania przekrojów itd.), niemniej jednak pokazane są tutaj te najbardziej istotne (zarówno dla systemu ASME jak i ISO), które mają niebagatelny wpływ na interpretację rysunków.

zasady rysunku technicznego
Podstawowe zasady GD&T
 1. Każdy wymiar powinien mieć odpowiednią tolerancję. Wyjątek stanowią wymiary opisujące max, min, naddatek oraz wymiary do wiadomości (w nawiasach). Tolerancja wymiaru powinna być zadana bezpośrednio lub poprzez tolerancje ogólne czy odpowiednią notę rysunkową.
 2. Na rysunku podaje się rzeczywiste wymiary przedmiotu.
 3. Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne zdefiniowane na rysunku powinno być kompletne tak, aby w pełni opisać każdy pokazany element. W pełni opisany element oznacza, że znany jest jego rozmiar, kształt, kierunek czy położenie.
 4. Wymiarowanie musi pozostać jednoznaczne w interpretacji.
 5. Każdy istotny wymiar produktu gotowego musi zostać zdefiniowany.
 6. Tolerancje geometryczne dla poszczególnych elementów powinny zostać tak dobrane, aby najlepiej pokazywać funkcję danego elementu – GD&T/GPS jest funkcjonalną koncepcją wymiarowania.
 7. Rysunek domyślnie nie definiuje metody wytwarzania (ukazany jest wymiar, który ma zostać wykonany, bez określania metody jak ten wymiar wykonać). Niekiedy, informacja jaka metodą wykonać dany element jest niezbędna do pełnej definicji produktu – wtedy taką informację należy podać (wiercić, rozwiercać, szlifować itd.).
 8. Wymiarowanie powinno być rozmieszczone tak, aby nie zaburzać czytelności geometrii. Wymiary poszczególnych elementów powinny być pokazane na widokach, gdzie pokazana jest geometria tych elementów (nie należy wymiarować elementów niewidocznych, np. pokazanych liniami przerywanymi).
 9. Wymiary oczywiste (najczęściej kątowe – 0° czy 90° lub wymiar nominalny „0”) należy pomijać na rysunku.
 10. Nie należy pokazywać tego samego wymiaru więcej niż raz na rysunku (nie wolno wymiarować tego samego elementu na innym rzucie).
 11. Jeżeli inaczej nie podano (na rysunku) wszelkie wymiary mają zastosowanie w stanie wolnym oraz w temperaturze 20°.
 12. Jeżeli inaczej nie podano – wszystkie wymiary obowiązują na całej długości, szerokości czy głębokości elementu.

Dodaj komentarz