Zasada Maksimum Materiału – przykład

Zadanie:

Zmierzona wartość wykonanej średnicy wynosi Ø10,15 mm, natomiast zmierzona wartość pozycji osi średnicy, wynosi Ø0,50 mm.

Pytanie brzmi: Czy zmierzona odchyłka pozycji osi otworu mieści się w granicach tolerancji zależnej? Ile wynosi wartość tolerancji zależnej (dla wymagania pozycji) w tym przypadku?

Inaczej zadając pytanie: czy detal jest zgodny z rysunkiem? Dlaczego tak/nie?

2 myśli na temat “Zasada Maksimum Materiału – przykład

  1. Nie, ponieważ oś otworu powinna znajdować się w cylindrycznym polu tolerancji o średnicy 0,25 mm. Środek pola tolerancji znajduję się w pozycji teoretycznie dokładnej, opisanej wymiarami nominalnymi 10 mm od bazy -B- oraz 25 mm od bazy -C-. Pole tolerancji musi pozostawać prostopadłe do bazy -A-.

Dodaj komentarz